ประวัติความเป็นมา

ABOUT US

   ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 บริษัทไทยจิตรเกษมจำกัด เป็นแผนกเครื่องมือของบริษัทไทยจิตรเกษมแมชชินเนอรี่จำกัด ซึ่งทำการขายสินค้าสำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทุกชนิด และจัดจำหน่ายเครื่องมือ ครุภัณฑ์การสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน/ศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยที่มีการสอนวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม 2551 แผนกเครื่องมือจึงได้แยกตัวออกจากบริษัทแม่อย่างเป็นทางการ ตั้งเป็น บริษัทไทยจิตรเกษม จำกัด เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความชำนาญของบุคลากรและการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเข้มแข็ง

ฐานลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทไทยจิตรเกษมจำกัด ได้ครอบคลุมเพิ่มเติมในส่วนของอุตสาหกรรมและศูนย์บริการของรถยนต์ชั้นนำต่างๆ นอกเหนือจากเครื่องมือซ่อมบำรุงทั่วไป ทั้งเครื่องมือแฮนด์ทูล เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือลมและเครื่องมือไฮดรอลิกส์ บริษัทฯ ยังนำเสนอเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้วิเคราะห์เครื่องยนต์ เครื่องตรวจสอบและทำความสะอาดหัวฉีดเบนซิน เครื่องวัดความตึงสายพาน เครื่องวัดระบบหม้อน้ำและฝาสูบ และอื่นๆอีกมากมาย

บริษัท ไทยจิตรเกษม จำกัด มีนโยบายนำเสนอสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก และเน้นเรื่องการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า บริษัทฯได้รับการอบรมจากผู้ผลิต จึงสามารถให้การบริการได้อย่างมั่นใจ

Scroll to Top